Hva er CSRD? – trusler og muligheter

Publisert: 2024-06-26 kl. 11:41

Hva er CSRD

Det nye CSRD-direktivet, som trer i kraft gradvis fra regnskapsåret 2024, innebærer vesentlig strengere krav til bedriftenes bærekrafts rapportering. Finn ut hvordan disse endringene vil påvirke din virksomhet, og hvorfor det er viktig å være oppmerksom på de nye retningslinjene.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er en ny forskrift som vil påvirke din bedrifts bærekrafts innsats ved å stille høyere krav til bærekrafts rapportering. En av de viktigste aspektene ved CSRD er at det øker rapporteringskravene ikke bare for scope 1- og scope 2-utslipp, men også for scope 3-utslipp. Dette er vesentlig fordi scope 3-utslipp ofte utgjør en stor del av en bedrifts totale utslipp. Det betyr at selskaper må ha høy datakvalitet og gode rapporteringsprosesser for å kunne oppfylle de nye kravene.

Standardisert og sammenlignbart – høyere krav til underleverandører

Med CSRD endres bærekraftkommunikasjonen fra kun å beskrive innsatsen til å faktisk måle resultatene på en standardisert måte. Dette vil gjøre det lettere for investorer å sammenligne bedrifters bærekraftresultater, noe som kan ha en betydelig innvirkning på bedriftenes mulighet for å hente inn kapital. CSRD vil også gjøre det lettere for de bedrifter som ønsker å evaluere underleverandørers bærekraft og dermed stille høyere krav ut fra et scope 3-perspektiv.

Trusler og muligheter

Bedrifter som omfattes av CSRD, står overfor en rekke viktige spørsmål. De må undersøke om de har tilstrekkelig informasjon for å kunne rapportere i henhold til de nye kravene, og om informasjonen de presenterer samsvarer med deres bærekraftstrategi. De må også vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre en overgang til de nye kravene, samt sørge for at de rette personene er involvert i CSRD-arbeidet for å sikre kvalitet og forankring.

Små og mellomstore bedrifter som fungerer som underleverandører, kan møte utfordringer med å oppfylle bærekraftkravene, inkludert energiforbruk og scope 3-utslipp. Implementering av bærekraftstrategier i tråd med CSRD kan imidlertid også gi underleverandører muligheten til å skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg kunder som ønsker å gjøre forretninger med bedrifter som tilfredsstiller de nye kravene.

Hvem er omfattet av kravene, og når trer de i kraft?

CSRD-direktivet vil bli innfaset fra og med regnskapsåret 2024. Tidspunktet avhenger av bedriftens størrelse. De første rapportene forventes å være tilgjengelige i 2025. Gjennom en plan i fire faser vil alt fra bedrifter som allerede er omfattet av tidligere direktiver for ikke-finansiell rapportering, til ikke-europeiske bedrifter med stor omsetning innenfor EU, gradvis bli omfattet av direktivet.

Fase 1: I 2025 må bedrifter som allerede er omfattet av direktivet om ikke-finansiell rapportering, rapportere for regnskapsåret 2024.

Fase 2: I 2026 må store bedrifter som i dag ikke er omfattet av direktivet om ikke-finansiell rapportering, rapportere for regnskapsåret 2025.

Fase 3: I 2027 må små og mellomstore børsnoterte bedrifter (ikke mikrobedrifter), små og ikke-komplekse kredittinstitutter og captive-forsikringsselskaper rapportere for regnskapsåret 2026.

Fase 4: I 2029 må ikke-europeiske bedrifter med en nettoomsetning på mer enn EUR 150 millioner innenfor EU og med minst ett datterselskap eller én filial i EU, som overstiger visse terskler, rapportere for regnskapsåret 2028.

En ny æra for bærekraft og gjennomsiktighet

Innføringen av CSRD-direktivet markerer en ny æra for bærekrafts rapportering i EU. Med disse nye standardene vil bedrifter og organisasjoner gi mer omfattende og sammenlignbar informasjon om deres påvirkning på mennesker, miljø og klima.

Last ned artikkelen som PDF

Vil du lagre artikkelen eller skrive den ut? Last ned artikkelen via knappen under og den vil bli sendt direkte til din e-post.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!