CSRD

Forstå forskjellen mellom scope 1, 2 og 3

Publisert: 2024-06-26 Oppdatert: 2024-06-26 kl. 11:31

Stockholm view

Arbeid med utslipp i scope 1, 2 og 3 er en viktig del av bedriftenes bærekraftstrategi for å redusere deres miljøpåvirkning og vise omsorg for miljøet. Denne artikkelen forklarer forskjellen mellom de enkelte scopes, og hvorfor det er viktig å ta alle tre i betraktning. 

Scope 1, Scope 2 og Scope 3 er begreper som brukes innen miljøregnskap og bærekraft for å beskrive ulike kilder til utslipp av drivhusgasser. Disse tre kategoriene gir bedrifter et mer komplett bilde av deres samlede miljøpåvirkning. Kildene til utslippene kan være både direkte og indirekte knyttet til en organisasjons eller virksomhets aktiviteter.

Scope 1: Direkte utslipp 

Scope 1 omfatter utslipp som er direkte relatert til en organisasjon eller aktivitet. Disse utslippene er oftest forbundet med forbrenning av fossile brensler for å produsere energi, som olje, gass eller kull. Eksempler på scope 1-utslipp kan omfatte utslipp fra forbrenning av fossile brensler i et kraftverk eller utslipp fra biler som kjører på bensin eller diesel.

Ved å identifisere og måle scope 1-utslipp kan bedrifter ta konkrete skritt for å redusere sine utslipp. Det kan være å erstatte fossile brensler med fornybare energikilder eller effektivisere energiforbruket. 

Scope 2: Indirekte utslipp 

Scope 2 omfatter indirekte utslipp som er relatert til en organisasjon eller aktivitet. Disse utslippene oppstår når en organisasjon eller bedrift kjøper energi fra en ekstern kilde, for eksempel strøm fra et kraftverk som forbrenner fossile brensler. Eksempler på scope 2-utslipp omfatter utslipp fra strømproduksjon som brukes til å drive en fabrikk eller utslipp fra varmeproduksjon til oppvarming av en kontorbygning.

Ved å identifisere og måle scope 2-utslipp kan bedrifter forstå viktigheten av å kjøpe bærekraftig energi eller samarbeide med sine leverandører om å redusere sine utslipp. 

Scope 3: Indirekte utslipp fra bedriftens livssyklus 

Scope 3 omfatter indirekte utslipp som er relatert til en organisasjons eller bedrifts livssyklus, men som ikke er direkte kontrollert av organisasjonen eller bedriften. Disse utslippene kan oppstå fra aktiviteter som innkjøp av råvarer eller produkter, transport av produkter eller tjenester, eller avfallshåndtering. Eksempler på scope 3-utslipp omfatter utslipp fra transport av et produkt fra en produsent til en butikk, utslipp fra forbrenning av avfall, eller utslipp fra innkjøp av tjenester som markedsføring eller rådgivning.

Ved å identifisere og måle scope 3-utslipp kan bedrifter samarbeide med sine leverandører, transportører og andre interessenter om å redusere utslippene og dermed redusere deres samlede miljøpåvirkning. 

En viktig guide til bærekraft og miljørapportering 

Det er viktig å merke seg at utslipp i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 er forskjellige og kan ha ulik påvirkning på miljøet. Derfor er det essensielt å ta hensyn til alle tre når man forbedrer bærekraften i virksomheten. Arbeidet med å redusere utslipp i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 kan også hjelpe bedrifter med å overholde lover og forskrifter innen miljøregnskap og bærekraft. I tillegg kan dette være en måte for bedrifter å vise omsorg for miljøet på, samt vise overfor kunder, aksjonærer og andre interessenter at de tar ansvar for sin miljøpåvirkning.

Måledataverktøy 

For å få et komplett bilde av en bedrifts utslipp og dens påvirkning på miljøet er det viktig å gjennomføre en livssyklusanalyse (LCA) av det totale energiforbruket.

En måte å få tilgang til denne informasjonen på er ved å kjøpe miljødeklarert strøm som har gjennomgått en tredjepartsrevisjon, Environmental Product Declaration (EPD). EPD-en gir en detaljert beskrivelse av de samlede utslippene fra hele elektrisitetens livssyklus – fra utslipp under bygging av kraftverket, utslipp fra brensler samt påvirkninger fra vedlikeholdet av kraftverket. En EPD-erklæring inneholder dessuten alle andre utslipp utover CO2, noe som gir et komplett bilde til en bærekrafts rapport.

En livssyklusanalyse med EPD i samsvar med et scope 3-perspektiv bidrar til å få en bedre forståelse av den samlede miljøpåvirkningen og dermed mulighet for å treffe tiltak for å minimere den. Det er en viktig del av en bærekraftig forretningsstrategi og bidrar til å skape en mer ansvarlig og bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Last ned artikkelen som PDF

Vil du lagre artikkelen eller skrive den ut? Last ned artikkelen via knappen under og den vil bli sendt direkte til din e-post.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!